Winactie voorwaarden

VOORWAARDEN: FACEBOOK WEBSITE WINACTIE

WAT KRIJGT JE (WINNAAR)?
  • Een website op maat
  • Een eigen Content Management Systeem, om zelf gemakkelijk aanpassingen te doen
  • Responsive op PC, tablet en mobiel
  • SEO optimalisatie
  • Maximaal 8 pagina’s
WAT KRIJG JE NIET?
  • Hosting & Domeinnaam
  • SSL Certificaat
  • Email adressen
  • Woocommerce/webshop

 

Insoon behoudt het recht om de actie ten alle tijden te stoppen

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Diensten

3.1. Gebruikers mogen de Diensten niet zodanig gebruiken dat er schade wordt aangericht aan Insoon of derden. Verder mogen Gebruikers de Diensten niet zodanig gebruiken dat daardoor een (onderdeel van de) Dienst gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is.

3.2. Gebruikers mogen niet inloggen op de Website en/of de Dienst door middel van inloggegevens van iemand anders (inclusief andere Gebruikers), door middel van vervalste inloggegevens of door middel van het omzeilen van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

3.3. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om virussen te verspreiden en/ of programmatuur met ongewenste uitwerking te uploaden, zoals trojans, wormen en/of backdoors.

3.4. Gebruikers mogen de Diensten niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

3.5. Gebruikers mogen de Diensten niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.6. Gebruikers dienen goede zorg te dragen voor de door Insoon verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij Insoon te melden.

3.7. Verder mag Gebruiker niet in strijd handelen met enige wet- of regelgeving.

3.8. Insoon mag op elk moment de dienstverlening staken zonder dat zij gehouden is om Afnemer te compenseren en/of schadeloos te stellen.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij Insoon of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Insoon of aan de respectievelijke eigenaren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Insoon bij wanprestatie

5.1. Insoon is voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (wanprestatie), ongeacht de basis van de schadeclaim, inclusief een onrechtmatige daad.

Heb je vragen over de winactie? Neem contact op

Wat is CloudFlare en hoe gebruiken wij het bij Insoon?

Cloudflare Sinds kort heeft onze hostingprovider...